راهکار کامل ابری نگهداری، پردازش و پخش دوربین‌های تحت شبکه

راهکار نگهداری، پردازش و پخش دوربین‌های تحت شبکه شامل طراحی، ساخت، پیاده‌سازی و اجرای با بهره‌گیری از دانش بومی

راهکار کامل ابری نگهداری، پردازش و پخش دوربین‌های تحت شبکه
راهکار کامل ابری نگهداری، پردازش و پخش دوربین‌های تحت شبکه شامل طراحی، ساخت، پیاده‌سازی و اجرای با بهره‌گیری از دانش بومی مدیریت، نگهداری، پردازش و پخش دوربین‌های تحت شبکه بر روی بستر ابری یا بصورت مرکزی بنا به نیاز مشتری. این بستر قابلیت اتصال به سرویس‌های اختصاصی پردازش تصویر دارد و همزمان با ذخیره سازی آنها را علامتگذاری کند.دسته‌بندیراهکارهاکلید‌واژهراهکار کاملطراحیساختپیاده‌سازیاجرادانش بومیراهکار کامل ابرینگهداریپردازشپخشدوربین تحت شبکهip cameraweb cameraiot42387 بازدید
راهکار کامل ابری نگهداری، پردازش، تصمیم‌گیری و پخش اطلاعات محیطی با طیف وسیعی از حسگرها - IOTراهکار کامل ابری نگهداری، پردازش، تصمیم‌گیری و پخش اطلاعات محیطی با طیف وسیعی از حسگرها - IOTراهکار کامل شامل طراحی، ساخت، پیاده‌سازی و اجرای با بهره‌گیری از دانش بومی و تجربیات جهانی